World Online

Invest Holding

Välkommen till World Online!

World Online Invest Holding, som bildades av familjen Gustafsson 2019, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag.


Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen högsta klass. 


Våra innehav inkluderar Idébanken, Idébanken Försäkring, World Online Capital Partners, Idébanken Juristbyrå, Idébanken HR och CSR test easy.


Vi har länge fokuserat på att bygga hållbara företag.


Vi är ansvarsfulla ägare och har alltid lagt hållbarhet i kärnan i vår affärsmodell, och vi är övertygad om att det skapar långsiktigt värde för oss.

Vår vision

2019

 • Att hjälpa samhället att bli bättre är vår dröm.
 • Vi har slutfört upprättandet av affärsmodellen.
 • Vi avslutade den första finansieringsrundan.
 • Vi har etablerat och förvärvat 26 företag, av vilka några har varit lönsamma.

2021

 • Vi fortsätter att hjälpa hemlösa att äga sina hem.
 • Vi hjälper minst 40 personer att hitta anställning och starta ett företag.
 • Vårt dotterbolags affärsomsättning når 1 till 3 miljoner kr.
 • Vi tillåter vårt företags investeringspartner att uppnå bättre avkastning.

2020

 • Vi kommer att ha partners från 20 företag.
 • Vi hjälper minst 20 arbetslösa att få jobb.
 • Vi kommer att förbättra affärsutvecklingen för dotterbolag i olika regioner.
 • Vi inbjuder fler investerare att delta i våra dotterbolag.

2022

 • Vi fortsätter att hjälpa våra kunder att bli mer nöjda.
 • Vi hjälper fler människor att hitta jobb och starta företag för att minska statens utgifter.
 • Vi betjänar kunder i 40 områden i stockholm.
 • Vi samarbetar med våra partners för att göra företaget lönsamt och öka skatten för landet.

2023

 • Vi utökar våra omgivande marknader.
 • Vi förbättrar företagets affärssystem.
 • Vi fortsätter att öka investeringarna i fastigheter och andra områden.
 • Gör våra investerare och kunder mer nöjda.

Företagsstatistik

42

Företag

17

Stadsdelsområde


Ledning

Linda Gustafsson

VD

linda@worldonlineab.com

Jose

HR

hr@worldonlineab.com

Nabil

Investor Relation

ir@worldonlineab.com

Nati

IT & Media

media@worldonlineab.com

Mana

Ekonomi

ekonomi@worldonlineab.com