Investerare & Media

Affärsmodell - vårt engagerade ägande


Långsiktig ägare

Som engagerad ägare stöder vi aktivt etablering och utveckling av lovande företag. Baserat på styrelsedeltagande och vårt långsiktiga ägande leder vi initiativen för att skapa mest värde för våra partnerbolag, vilket skapar värde för både våra aktieägare och samarbetspartners i slutändan.


Vi samarbetar för att bygga högklassiga företag

Vi tror att företag borde ha förmågan att investera väl i forskning och utveckling för att bli eller förbli högklassig, oavsett press från olika externa krafter.


Att vara en ansvarsfull ägare och företag

Vi tror verkligen att hållbarhet integrerad i affärsmodellen är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Vi har fokuserat på att bygga hållbara företag.